Chân dung nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên của Việt Nam

Ngày 12/11, Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Đây là nữ thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên của Việt Nam...

Đào Hưng

12/11/2020 15:29

Chân dung nữ thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên của Việt Nam - Ảnh 1.