Thị trường điện toán đám mây 133 triệu USD, doanh nghiệp Việt mới chiếm 20% thị phần

Thủy Diệu

làm ở nhà Vì sao các doanh nghiệp nội mới chỉ chiếm "một góc rất nhỏ" trong miếng bánh thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam?...

Từng ở “ngôi vương”, thị phần smartphone toàn cầu của Huawei có thể sụt còn 4%

Bình Minh

Một cú sụt “kinh hoàng” đối với nhà sản xuất đã đạt tới “ngôi vương” về thị phần smartphone vào mùa hè năm nay...