Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,1% kế hoạch năm 2020

Tính đến ngày 19/11/2020, số người tham gia bảo hiểm y tế trên toàn quốc là 86,35 triệu người, đạt tỷ lệ khoảng 89,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế...

Kết thúc năm 2020, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc phải đạt 90,7%.

Tuấn Dũng

làm ở nhà25/11/2020 18:42

Theo số liệu tổng hợp của Ban Quản lý thu - sổ (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), tính đến ngày 19/11/2020, số người tham gia bảo hiểm y tế trên toàn quốc là 86,35 triệu người, đạt tỷ lệ khoảng 89,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Mặc dù đã tăng 418,6 nghìn người so với cuối năm 2019, nhưng tỷ lệ bao phủ này hiện đang còn khoảng cách 1,5% so với chỉ tiêu được giao trong Quyết định 1167/QĐ-TTg giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, kết thúc năm 2020, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc phải đạt 90,7%. So với kế hoạch Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao cho bảo hiểm xã hội các địa phương trong năm 2020 (đạt tỷ lệ bao phủ 90,9% đân số), số người tham gia bảo hiểm y tế cũng mới đạt 98,1% kế hoạch.

Kết quả tổng hợp cho thấy, hiện có 23 tỉnh có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cao hơn chỉ tiêu giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg; có 40 tỉnh có tỷ lệ bao phủ thấp hơn chỉ tiêu giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg. 

làm ở nhàMột số tỉnh có tỷ lệ thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu giao: Bạc Liêu (thấp hơn 12,3%), Bình Thuận (thấp hơn 9,7%), Tây Ninh (thấp hơn 9,7%), Đồng Nai (thấp hơn 8,4%), Tp.HCM (thấp hơn 8%).