Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Sẽ đưa hàng tỷ USD đầu tư vào khởi nghiệp sáng tạo

AN NHIÊN

Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia dự kiến trong giai đoạn tới sẽ hỗ trợ, đưa hàng tỷ USD đầu tư vào khởi nghiệp sáng tạo...

Thủ tướng: Phải cương quyết thu phí không dừng

Tuệ Linh

làm ở nhà Trường hợp đến 31/12/2020 mà chưa vận hành trạm thu phí tự động thì Bộ Giao thông Vận tải quyết định dừng hoạt động thu phí theo đúng quy định của pháp luật...