Cùng một tác giả

  • Hội nghị thượng đỉnh doanh nhân nữ ASEAN và các nữ tướng Việt

    - 13/11/2020 15:04 0

    Tại hội nghị, nữ lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu khắp trong, ngoài nước đã chia sẻ câu chuyện thích ứng của mình với những biện pháp quyết liệt, mạnh mẽ nhằm vượt qua đại dịch an toàn...