Xem xét cấp bù 2.500 tỷ đồng chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho VDB

Đa số thành viên của Ủy ban Tài chính - Ngân sách đồng tình cấp bù 2.500 tỷ đồng chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho VDB...

Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội .

Đào Hưng

làm ở nhà11/11/2020 18:56

Ngày 11/11, Quốc hội đã bổ sung thêm nội dung "xem xét, quyết định việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)" vào chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

làm ở nhàBộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho Ngân hàng VDB.

Trước đó, kỳ họp thứ 9 đã xem xét, quyết định việc sử dụng 2.500 tỷ đồng trong tổng số 9.015 tỷ đồng dự kiến cấp vốn điều lệ cho VDB để thanh toán phần còn thiếu cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý đến ngày 31/12/2018 cho ngân hàng này.

làm ở nhàĐến nay Thủ tướng đã ban hành quyết định số 48 phê duyệt "Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2021". Chính phủ đã xác định chênh lệch lãi suất và phí quản lý thuộc nghĩa vụ của ngân sách trung ương phải cấp bù cho VDB trên cơ sở bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho VDB.

Theo ông Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, việc Chính phủ trình bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho VDB là thực hiện đúng nghị quyết của Quốc hội, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và việc trình Quốc hội xem xét, quyết định là đúng thẩm quyền.

làm ở nhà"Đa số các thành viên của ủy ban cũng đều nhất trí thực hiện đề án trên theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị. Chính phủ cũng đã rà soát, báo cáo phải thanh toán, số đã bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư, số còn thiếu trong kế hoạch vốn đầu tư và nguồn lực thực hiện, trình Quốc hội", ông Hải nói.

làm ở nhàCũng theo đại diện Ủy ban Tài chính – Ngân sách, việc thanh toán số vốn thuộc trách nhiệm của ngân sách trung ương, do chưa bố trí đủ để cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý đến ngày 31/12/2018 của VDB theo quy định của pháp luật là cần thiết để bảo đảm thanh khoản và an toàn hoạt động của VDB.

Để thực hiện, trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Chính phủ đã bố trí 2.500 tỷ đồng cho VDB, không làm tăng bội chi ngân sách. Vì vậy, Ủy ban Tài chính ngân sách tán thành việc trình Quốc hội cho phép sử dụng 2.500 tỷ đồng để cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho VDB. Đồng thời, đề nghị việc thanh toán phải căn cứ vào số liệu được Kiểm toán Nhà nước xác nhận.

Mặc dù vậy, theo ông Hải, vẫn có ý kiến cho rằng cần bố trí để thanh toán dứt điểm số tiền ngân sách cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý còn thiếu đối với VDB là hơn 7.225 tỷ đồng.

Trong khi đó, có ý kiến đánh giá VDB trong nhiều năm qua hoạt động chưa hiệu quả, đề nghị trước khi bố trí vốn cần xem xét, đánh giá lại tính hiệu quả trong hoạt động và mô hình tổ chức của VDB trong bối cảnh hiện nay, bảo đảm tính hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí trong sử dụng nguồn lực đầu tư từ ngân sách.

làm ở nhàTheo đó, Ủy ban Tài chính ngân sách đề nghị Quốc hội xem xét, cho phép sử dụng 2.500 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho VDB, đưa nội dung này vào Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.